Zakład Usług Sanatoryjnych i Rehabilitacyjnych

"Medical - Chemist"

Ryszard Jarosz Spółka Jawna

 

ul. Gabrieli Zapolskiej 2

Bydgoszcz, 85 - 149

 

Kontakt telefoniczny:

  • 52 379-57-09
  • 52 340-49-42
  • 52 320-12-66
  • 52 320-12-67
  • 517-820-453

Kontakt fax:

  • 52 379-57-09

 

medicalchemist@interia.pl

 

PKO BP S.A. I/O BYDGOSZCZ 

  • 97 1020 1462 0000 7702 0134 7434

STRONA GŁÓWNA

O nas

 

    

Do 31 grudnia 2020 roku turnusy rehabilitacyjne i profilaktyczno - lecznicze są odwołane.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 roku § 15 pkt 1

Do odwołania warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji w ramach turnusu rehabilitacyjnego, o którym mowa w art.10c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875), jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego.

Uczestnik/opiekun kontaktuje się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie / Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie (PCPR/MOPS), aby uzyskać informację o wystawieniu zlecenia na wykonanie testu.

Następnie uczestnik turnusu (a także opiekun, jeżeli konieczność jego uczestnictwa w turnusie wynika z wniosku lekarza) udaje się do punktu mobilnego celem realizacji badania.

Wynik testu jest widoczny dla Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej (PSSE), w EWP (systemie przetwarzania danych osób podlegających obowiązkowej kwarantannie w związku z epidemią wywołaną zakażeniami wirusem SARS-CoV-2) oraz dla uczestnika turnusu (a także jego opiekuna) w IKP - Internetowym Koncie Pacjenta.

PSSE informuje o wyniku testu PCPR/MOPR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania uczestnika turnusu.

PCPR/MOPR przekazuje informacje o wyniku testu do organizatora turnusu.

Jeśli wynik testu jest negatywny, dana osoba/jej opiekun może udać się na turnus rehabilitacyjny.

 

Poniżej link dotyczący adresów mobilnych punktów pobrań:

https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/test-w-mobilnym-punkcie-pobran#mapa

 

 

Zakład Usług Sanatoryjnych i Rehabilitacyjnych „Medical – Chemist” w Bydgoszczy jest jednym z największych organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, profilaktyczno-leczniczych i wypoczynkowych, w Polsce. W zakresie rehabilitacji i lecznictwa współpracujemy z sanatoriami oraz ośrodkami w: Kołobrzegu, Świnoujściu, Ustce, Ciechocinku, Inowrocławiu, Zakopanem, Lądku Zdroju, a także w innych polskich uzdrowiskach.

Współpracujemy także z instytucjami wspomagającymi osoby niepełnosprawne, które dofinansowują ich udział w turnusach rehabilitacyjnych ze środków: Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundacji TVN „Nie jesteś sam” oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

Z oferty naszego Zakładu chętnie korzystają także goście komercyjni, których ilość z każdym rokiem rośnie.

Od kilkunastu lat, wspólnie z Zarządem Głównym Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Warszawie, realizujemy zadania w ramach programów Aktywności Społecznej Osób Starszych oraz Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Dynamicznie rosnąca liczba uczestników turnusów, sięgająca ponad 170 tys. osób, w okresie 27 lat działalności naszego Zakładu, pokazuje, iż w zakresie rehabilitacji i profilaktyki zdrowia: wzbudzamy zaufanie, gwarantujemy poczucie bezpieczeństwa i komfortu oraz spełniamy oczekiwania uczestników turnusów.

Wpis do Rejestru Organizatorów numer: OR/04/7/18, ważny do 3 stycznia 2022 r.

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych numer: 2.04/00042/2011.

 

Administratorem danych osobowych przekazanych podczas zakupów skierowań na turnusy rehabilitacyjne, pobyty profilaktyczno-lecznicze i wypoczynkowe jest Zakład Usług Sanatoryjnych i Rehabilitacyjnych "Medical-Chemist" Ryszard Jarosz Sp. jawna w Bydgoszczy. Zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/679, każdemu przysługuje prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych oraz przeniesienia danych.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od zakończenia świadczenia usługi