TURNUSY  REHABILITACYJNE odbywają się w zorganizowanych grupach, liczących nie mniej niż 20 uczestników, i trwają nie krócej niż 14 dni. Dzięki dofinansowaniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, turnusy te są są dostępną formą aktywnej rehabilitacji i wypoczynku osób niepełnosprawnych. Udział w turnusach rehabilitacyjnych dofinansowują powiatowe centra pomocy rodzinie ze środków PFRON, o co może wystąpić każda osoba niepełnosprawna zamieszkała w miejscowości znajdującej się na obszarze działania danego centrum.

W turnusach rehabilitacyjnych mogą uczestniczyć również osoby niekorzystające z dofinansowania PFRON, jako uczestnicy pełnopłatni.


Kołobrzeg - OW "PROTON"

Ośrodek Wypoczynkowy "PROTON" posiada wpis do rejestru  OD/32/0003/17 ważny do dnia 21.02.2020 r. i przyjmuje grupy na turnusy usprawniająco-rekreacyjne:

 • z upośledzeniem umysłowym,
 • z chorobą psychiczną,
 • ze schorzeniami układu krążenia,
 • ze schorzeniami układu oddechowego,
 • z cukrzycą,
 • z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego,
 • kobiety po mastektomii,
 • ze schorzeniami mieszanymi wzajemnie nie wykluczającymi się,

 

 

Cena za miejsce w pokoju 2-os.

Cena za miejsce w pokoju 3-os.

Termin turnusu

standard

standard+

standard

standard+

02.03-16.03.19

1 100 zł

1 199 zł

990 zł

1 090 zł

16.03-30.03.19

1 239 zł

1 350 zł

1 090 zł

1 190 zł 

30.03-13.04.19

-

1 449 zł 

-

1 299 zł  

13.04-27.04.19

1 470 zł 

1 550 zł  

1 290 zł 

1 390 zł  

27.04-11.05.19

-

1 650 zł 

1 450 zł  

11.05-25.05.19

1 780 zł  

1 580 zł  

25.05-08.06.19

1 850 zł

1 970 zł

1 670 zł

1 770 zł

08.06-22.06.19

1 920 zł

-

1 720 zł

-

22.06-06.07.19

1 950 zł

2 199 zł

1 750 zł

1 999 zł

06.07-20.07.19

1 980 zł

2 349 zł

1 850 zł

2 099 zł

20.07-03.08.19

1 980 zł

-

1 850 zł

-

03.08-17.08.19

1 980 zł

-

1 850 zł

-

17.08-31.08.19

1 950 zł

2 199 zł

1 750 zł

1 999 zł

14.09-28.09.19

1 590 zł

-

1 400 zł

-

28.09-12.10.19

1 450 zł

1 590 zł

1 250 zł

1 350 zł

03.11-17.11.19

1 150 zł

1 250 zł

990 zł

1 090 zł

17.11-01.12.19

1 080 zł

1 180 zł

900 zł

990 zł

20.12-03.01.20

-

1 699 zł

-

1 490 zł

 

Pakiet skierowania zawiera:

 • zakwaterowanie w pokoju 2-,3-osobowym, standard lub standard+, zgodnie z rezerwacją
 • całodzienne wyżywienie w formie bufetu szwedzkiego, 3 posiłki z uwzględnieniem diet dostosowanych do rodzaju schorzeń,
 • 2 zabiegi dziennie zgodnie z zaleceniem lekarza (20 zabiegów w turnusie dla osoby niepełnosprawnej)
 • opiekę lekarską, pielęgniarską i rehabilitacyjną,
 • program integracji społecznej

 

Regulamin:

 1. Turnusy rozpoczynają się o godz. 17.00 w dniu przyjazdu i kończą o godz. 10.00 zwolnieniem pokoju.
 2. Pierwszym posiłkiem jest obiadokolacja, a ostatnim śniadanie.
 3. Wcześniejsze przybycie bez uzgodnienia może spowodować konieczność oczekiwania na zwolnienie pokoju.
 4. Koszt pobytu opiekuna osoby niepełnosprawnej - cena turnusu pomniejszona o 50 złotych. Opiekun otrzymuje 7 zbiegów.
 5. Rabaty dla dzieci (przy min. 2 osobach dorosłych): pobyt dzieci do lat 3 - bezpłatnie, dzieci w wieku 4-12 lat otrzymują 40% zniżki od ceny podstawowej.
 6. Ośrodek nie przyjmuje zwierząt.
 7. Ceny nie obejmują opłaty uzdrowiskowej (należność płatna w recepcji, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta)
 8. Parking (zamknięty) płatny - 10 zł/doba, osoby posiadające "Kartę parkingową osoby niepełnosprawnej" - 7 zł/doba.

 

OPIS OŚRODKA