TURNUSY  REHABILITACYJNE odbywają się w zorganizowanych grupach, liczących nie mniej niż 20 uczestników, i trwają nie krócej niż 14 dni. Dzięki dofinansowaniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, turnusy te są są dostępną formą aktywnej rehabilitacji i wypoczynku osób niepełnosprawnych. Udział w turnusach rehabilitacyjnych dofinansowują powiatowe centra pomocy rodzinie ze środków PFRON, o co może wystąpić każda osoba niepełnosprawna zamieszkała w miejscowości znajdującej się na obszarze działania danego centrum.

W turnusach rehabilitacyjnych mogą uczestniczyć również osoby niekorzystające z dofinansowania PFRON, jako uczestnicy pełnopłatni.


Kołobrzeg - OW "PROTON"

Ośrodek Wypoczynkowy "PROTON" posiada wpis do rejestru  OD/32/0003/17 ważny do dnia 21.02.2020 r. i przyjmuje grupy na turnusy usprawniająco-rekreacyjne:

 • z upośledzeniem umysłowym,
 • z chorobą psychiczną,
 • ze schorzeniami układu krążenia,
 • ze schorzeniami układu oddechowego,
 • z cukrzycą,
 • z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego,
 • kobiety po mastektomii,
 • ze schorzeniami mieszanymi wzajemnie nie wykluczającymi się,

 

 

Cena za miejsce w pokoju 2-os.

Cena za miejsce w pokoju 3-os.

Termin turnusu

standard

standard+

standard

standard+

10.03-24.03.18

1 060 zł

1 160 zł

970 zł

1 070 zł 

24.03-07.04.18

1 199 zł

1 299 zł 

1 080 zł 

1 180 zł  

04.04-21.04.18

1 299 zł 

1 399 zł  

1 199 zł 

1 299 zł  

21.04-05.05.18

1 380 zł

1 490 zł 

1 270 zł  

1 370 zł  

05.05-19.05.18

1 470 zł 

1 590 zł  

1 300 zł 

1 400 zł  

19.05-02.06.18

1 550 zł

1 680 zł

1 380 zł

1 480 zł

02.06-16.06.18

1 740 zł

1 880 zł

1 570 zł

1 720 zł

16.06-30.06.18

1 780 zł

1 970 zł

1 620 zł

1 770 zł

30.06-14.07.18

1 899 zł

2 199 zł

1 770 zł

1 930 zł

14.07-28.07.18

1 899 zł

2 199 zł

1 770 zł

1 930 zł

04.08-18.08.18

1 899 zł

2 199 zł

1 770 zł

1 930 zł

18.08-01.09.18

1 770 zł

1 960 zł

1 570 zł

1 730 zł

01.09-15.09.18

1 500 zł

1 670 zł

1 450 zł

1 600 zł

15.09-29.09.18

1 450 zł

1 650 zł

1 310 zł

1 460 zł

29.09-13.10.18

1 350 zł

1 490 zł

1 190 zł

1 320 zł

13.10-27.10.18

1 150 zł

1 280 zł

1 090 zł

1 160 zł

03.11-17.11.18

1 050 zł

1 170 zł

970 zł

1 060 zł

17.11-01.12.18

899 zł

999 zł

850 zł

940 zł

20.12-03.01.19

1 499 zł

1 599 zł

1 370 zł

1 460 zł

 

Pakiet skierowania zawiera:

 • zakwaterowanie w pokoju 2-,3-osobowym,
 • całodzienne wyżywienie w formie bufetu szwedzkiego, tj. 3 posiłki z uwzględnieniem diet dostosowanych do rodzaju schorzeń,
 • 2 zabiegi dziennie zgodnie z zaleceniem lekarza (20 zabiegów w turnusie dla osoby niepełnosprawnej)
 • 1 konsultację lekarską
 • opiekę lekarską, pielęgniarską i rehabilitacyjną,
 • program integracji społecznej

 

Regulamin:

 1. Turnusy rozpoczynają się o godz. 17.00 w dniu przyjazdu i kończą o godz. 10.00 zwolnieniem pokoju.
 2. Pierwszym posiłkiem jest obiadokolacja, a ostatnim śniadanie.
 3. Wcześniejsze przybycie bez uzgodnienia może spowodować konieczność oczekiwania na zwolnienie pokoju.
 4. Koszt pobytu opiekuna osoby niepełnosprawnej - cena turnusu pomniejszona o 50 złotych. Opiekun otrzymuje 7 zbiegów.
 5. Pobyt dzieci do lat 3 - bezpłatnie, dzieci w wieku 4-12 lat otrzymują 40% zniżki.
 6. Ośrodek nie przyjmuje zwierząt.
 7. Ceny nie obejmują opłaty uzdrowiskowej (należność płatna w recepcji, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta)
 8. Parking (zamknięty) płatny - 10 zł/doba, osoby posiadające "Kartę parkingową osoby niepełnosprawnej" - 6 zł/doba.

 

OPIS OŚRODKA