TURNUSY  REHABILITACYJNE odbywają się w zorganizowanych grupach, liczących nie mniej niż 20 uczestników, i trwają nie krócej niż 14 dni. Dzięki dofinansowaniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, turnusy te są są dostępną formą aktywnej rehabilitacji i wypoczynku osób niepełnosprawnych. Udział w turnusach rehabilitacyjnych dofinansowują powiatowe centra pomocy rodzinie ze środków PFRON, o co może wystąpić każda osoba niepełnosprawna zamieszkała w miejscowości znajdującej się na obszarze działania danego centrum.

W turnusach rehabilitacyjnych mogą uczestniczyć również osoby niekorzystające z dofinansowania PFRON, jako uczestnicy pełnopłatni.


Mrzeżyno - OR "MEDUZA"

Ośrodek Rehabilitacyjny "MEDUZA" posiada wpis do rejestru OD/32/0035/16 ważny do dnia 09.05.2019 r. i przyjmuje grupy na turnusy usprawniająco-rekreacyjne:

 • z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • z upośledzeniem umysłowym,
 • z chorobą psychiczną,
 • z padaczką
 • ze schorzeniami układu krążenia
 • ze schorzeniami układu oddechowego,
 • z chorobami neurologicznymi,
 • z chorobami układu kriotwórczego,
 • osoby po laryngektomii,
 • z autyzmem,
 • z cukrzycą,
 • z fenyloketonurią,
 • z zespołem Downa,
 • z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego,
 • z zaburzeniami głosu i mowy,
 • ze schorzeniami metabolicznymi,
 • ze schorzeniami dermatologicznymi,
 • ze schorzeniami endokrynologicznymi,
 • ze schorzeniami onkologicznymi,
 • ze schorzeniami reumatycznymi,
 • schorzeń mieszanych wzajemnie nie wykluczających się,

  

 

Cena za miejsce w pokoju z balkonem
Termin turnusu
2-os. 
3-os.

15.04-29.04.19

1 420 zł

1 420 zł

30.04-14.05.19

1 450 zł

1 450 zł

15.05-29.05.19

1 550 zł

1 500 zł

30.05-13.06.19

1 720 zł

1 670 zł

14.06-28.06.19

1 820 zł

1 770 zł

29.06-13.07.19

1 920 zł

1 870 zł

14.07-28.07.19

2 020 zł

1 970 zł

29.07-12.08.19

2 020 zł

1 970 zł

13.08-27.08.19

1 920 zł

1 870 zł

28.08-11.09.19

1 720 zł

1 670 zł

12.09-26.09.19

1 550 zł

1 500 zł

27.09-11.10.19

1 420 zł

1 420 zł

20.12-03.01.20

1 790 zł

1 740 zł

Pokoje bez balkonu: cena skierowania minus 30 złotych ( w terminach od 14.06 do 27.08.2019) 

Pokój 1-os (301, 302 IIIp.) dopłata 150 zł. Pokoje 2-os. do wyłącznego wykorzystania w terminie od 14.06 do 27.08.2019: cena skierowania plus 50% (I i II piętro), cena skierowania plus 550 zł (III piętro), w pozostałych terminach plus 500 złotych (I i II piętro) lub plus 300 złotych (III piętro)

 

 Powyższe ceny obejmują: 

 • zakwaterowanie w pokoju z pełnym węzłem sanitarnym - 14 noclegów,
 • wyżywienie - 3 posiłki dziennie serwowane do stolika, istnieje możliwość diety lekkostrawnej i wątrobowej,
 • 3 zabiegi dziennie w turnusie oprócz sobót, niedziel i świąt (z wyłączeniem masażu suchego), 
 • doraźną opiekę medyczną, 
 • program integracji społecznej

 

Regulamin:

 1. Doba hotelowa od godz.16.00 do 10.00
 2. Rozpoczęcie turnusu kolacją pierwszego dnia, zakończenie śniadaniem ostatniego dnia + prowiant na drogę
 3. Osoby nie posiadające orzeczenia o niepełnosprawności lub grupy inwalidzkiej - cena skierowania + 8% VAT
 4. Opłata za zwierzęta – 25 zł / doba 
 5. Parking niestrzeżony - nieodpłatny
 6. Dodatkowy nocleg przed turnusem lub nocleg po turnusie 50 zł w terminach od 16.06.18 do 29.08.18, w pozostałych terminach 30 zł (dot. tylko turnusów 14-dniowych)
 7. Opłatę klimatyczną pokrywa uczestnik
 8. Turnus świąteczno - noworoczny obejmuje święta z pełną oprawą i zabawę sylwestrową z muzyką na żywo
 9. Dzieci 3-10 lat z 1/2 wyżywienia: cena minus 15%
 10. Dzieci do 3 lat - gratis - na wspólnym łóżku i bez świadczeń

 

OPIS OŚRODKA