TURNUSY  REHABILITACYJNE odbywają się w zorganizowanych grupach, liczących nie mniej niż 20 uczestników, i trwają nie krócej niż 14 dni. Dzięki dofinansowaniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, turnusy te są są dostępną formą aktywnej rehabilitacji i wypoczynku osób niepełnosprawnych. Udział w turnusach rehabilitacyjnych dofinansowują powiatowe centra pomocy rodzinie ze środków PFRON, o co może wystąpić każda osoba niepełnosprawna zamieszkała w miejscowości znajdującej się na obszarze działania danego centrum.

W turnusach rehabilitacyjnych mogą uczestniczyć również osoby niekorzystające z dofinansowania PFRON, jako uczestnicy pełnopłatni.


Turnus Rehabilitacyjny

Świnoujście - ORS "KORAB"

Ośrodek Rehabilitacyjno-Sanatoryjny "KORAB" posiada wpis do rejestru OD/32/0011/22 ważny do dnia 27.03.2025 r. i przyjmuje grupy na turnusy usprawniająco-rekreacyjne:

 • z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
 • ze schorzeniem układu krążenia
 • ze schorzeniem układu oddechowego
 • z cukrzycą
 • z alergią
 • z celiakią
 • kobiety po mastektomii
 • z chorobami dermatologicznymi
 • z chorobami neurologicznymi
 • z chorobami układu pokarmowego
 • z chorobami wymagającymi leczenia dietami eliminacyjnymi
 • ze schorzeniami endokrynologicznymi
 • ze schorzeniami laryngologicznymi
 • ze schorzeniami metabolicznymi
 • ze schorzeniami immunologicznymi
 • z przewlekłymi chorobami wątroby
 • z przewlekłym zapaleniem trzustki
 • z zaburzeniami głosu i mowy
 • z zespołem Downa

Turnusy rehabilitacyjne mogą być ze schorzeniami mieszanymi wzajemnie się nie wykluczającymi.

 

 

 

Cena za miejsce w pokoju

 

Termin turnusu

2-,3-os.

1-os.

2-os.

3-os.

 

bez balkonu

z balkonem

z balkonem

z balkonem

12.03-25.03.24

2 500 zł

2 800 zł

2 600 zł

2 550 zł

27.03-09.04.24

2 900 zł

3 200 zł

3 000 zł

2 950 zł

11.04-24.04.24

2 700 zł

3 000 zł

2 800 zł

2 750 zł

26.04-09.05.24

3 000 zł

3 300 zł

3 100 zł

3 050 zł

11.05-24.05.24

3 300 zł

3 600 zł

3 400 zł

3 350 zł

26.05-08.06.24

3 500 zł

3 800 zł

3 600 zł

3 550 zł

10.06-23.06.24

3 750 zł

4 050 zł

3 850 zł

3 800 zł

25.06-08.07.24

3 750 zł

4 050 zł

3 850 zł

3 800 zł

10.07-23.07.24

3 750 zł

4 050 zł

3 850 zł

3 800 zł

25.07-07.08.24

3 750 zł

4 050 zł

3 850 zł

3 800 zł

09.08-22.08.24

3 750 zł

4 050 zł

3 850 zł

3 800 zł

24.08-06.09.24

3 500 zł

3 800 zł

3 600 zł

3 550 zł

08.09-21.09.24

3 400 zł

3 700 zł

3 500 zł

3 450 zł

23.09-06.10.24

3 200 zł

3 500 zł

3 300 zł

3 250 zł

08.10-21.10.24

3 000 zł

3 300 zł

3 100 zł

3 050 zł

06.11-19.11.24

2 600 zł

2 900 zł

2 700 zł

2 650 zł

21.11-04.12.24

2 400 zł

2 700 zł

2 500 zł

2 450 zł

21.12-03.01.25 z Balem Sylwestrowym

3 750 zł

4 050 zł

3 850 zł

3 800 zł

 

Powyższe ceny obejmują:

 • zakwaterowanie w pokoju z łazienką zgodnie z rezerwacją,
 • całodzienne wyżywienie, 3 posiłki 
 • 2 badania lekarskie (początkowe i końcowe),
 • do 3 zabiegów rehabilitacyjnych dziennie zgodnie z zaleceniem lekarza (w dni robocze, oprócz pierwszego i ostatniego dnia trwania turnusu),
 • opiekę medyczną,
 • program integracji społecznej, np. dwa wieczorki taneczne, wycieczki piesze, rowerowe, spacery z kijkami, wycieczkę autokarową

 

Regulamin:

 1. Świadczenia żywieniowe: od śniadania pierwszego dnia turnusu do kolacji ostatniego dnia turnusu.
 2. Uczestnicy turnusu zobowiązani są do opuszczenia ośrodka do godz. 20.00 dnia ostatniego
 3. Przedprzyjazd (noc poprzedzająca dzień rozpoczęcia turnusu) - zakwaterowanie od godz. 14.00 - bezpłatny.
 4. Nocleg po turnusie 100 zł od osoby, bez możliwości noclegu po turnusach: 08.10-21.10.24, 21.11-04.12.24 oraz 21.12-03.01.25.
 5. Ceny nie obejmują opłaty uzdrowiskowej (należność płatna gotówką w recepcji wg obowiązujących stawek, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta).
 6. Osoby nie posiadające grupy inwalidzkiej lub orzeczenia o niepełnosprawności  - dopłata 200 zł/osoba.
 7. Opiekun osoby niepełnosprawnej (bez zabiegów) - odpłatność: cena turnusu minus 100 zł
 8. Parkowanie samochodu 250 zł za cały turnus (po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej), parking monitorowany niestrzeżony, mamy około 15 miejsc postojowych. W dzielnicy nadmorskiej obowiązuje strefa płatnego parkowania.
 9. Nie udzielamy ekwiwalentu w formie „suchego prowiantu” za niewykorzystane świadczenia żywnościowe.
 10. Podczas wizyty lekarskiej uczestnik musi posiadać: informację o stanie zdrowia i przyjmowane leki w oryginalnych opakowaniach (na cały pobyt), dowód osobisty.

 

OPIS OŚRODKA