TURNUSY  REHABILITACYJNE odbywają się w zorganizowanych grupach, liczących nie mniej niż 20 uczestników, i trwają nie krócej niż 14 dni. Dzięki dofinansowaniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, turnusy te są są dostępną formą aktywnej rehabilitacji i wypoczynku osób niepełnosprawnych. Udział w turnusach rehabilitacyjnych dofinansowują powiatowe centra pomocy rodzinie ze środków PFRON, o co może wystąpić każda osoba niepełnosprawna zamieszkała w miejscowości znajdującej się na obszarze działania danego centrum.

W turnusach rehabilitacyjnych mogą uczestniczyć również osoby niekorzystające z dofinansowania PFRON, jako uczestnicy pełnopłatni.


Świnoujście - ORS "KORAB"

Ośrodek Rehabilitacyjno-Sanatoryjny "KORAB" posiada wpis do rejestru OD/32/0010/19 ważny do dnia 26.03.2022 r. i przyjmuje grupy na turnusy usprawniająco-rekreacyjne:

 • z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • ze schorzeniem układu krążenia,
 • ze schorzeniem układu oddechowego,
 • z cukrzycą,
 • z alergią,
 • z celiakią,
 • kobiety po mastektomii,
 • z chorobami dermatologicznymi,
 • z chorobami neurologicznymi,
 • z chorobami układu pokarmowego,
 • z chorobami wymagającymi leczenia dietami eliminacyjnymi,
 • ze schorzeniami endokrynologicznymi,
 • ze schorzeniami laryngologicznymi,
 • ze schorzeniami metabolicznymi,
 • ze schorzeniami immunologicznymi,
 • z przewlekłymi chorobami wątroby,
 • z przewlekłym zapaleniem trzustki,
 • z zaburzeniami głosu i mowy,
 • z zespołem Downa,
 • schorzeń mieszanych wzajemnie nie wykluczających się,

 

 

 

Cena za miejsce w pokoju

 

Termin turnusu

2-,3-os.

1-os.

2-os.

3-os.

 

bez balkonu

z balkonem

z balkonem

z balkonem

09.04-22.04.20

1 750 zł

2 050 zł

1 850 zł

1 800 zł

24.04-07.05.20

1 700 zł

2 000 zł

1 800 zł

1 750 zł

09.05-22.05.20

1 900 zł

2 200 zł

2 000 zł

1 950 zł

24.05-06.06.20

2 050 zł

2 350 zł

2 150 zł

2 100 zł

08.06-21.06.20

2 200 zł

2 500 zł

2 300 zł

2 250 zł

23.06-06.07.20

2 300 zł

2 600 zł

2 400 zł

2 350 zł

08.07-21.07.20

2 450 zł

2 750 zł

2 550 zł

2 500 zł

23.07-05.08.20

2 450 zł

2 750 zł

2 550 zł

2 500 zł

07.08-20.08.20

2 350 zł

2 650 zł

2 450 zł

2 400 zł

22.08-04.09.20

2 250 zł

2 550 zł

2 350 zł

2 300 zł

06.09-19.09.20

2 200 zł

2 500 zł

2 300 zł

2 250 zł

21.09-04.10.20

2 100 zł

2 400 zł

2 200 zł

2 150 zł

06.10-19.10.20

1 900 zł

2 200 zł

2 000 zł

1 950 zł

06.11-19.11.20

1 700 zł

2 000 zł

1 800 zł

1 750 zł

21.11-04.12.20

1 650 zł

1 950 zł

1 750 zł

1 700 zł

06.12-19.12.20

1 600 zł

1 900 zł

1 700 zł

1 650 zł

21.12-03.01.21

2 450 zł

2 750 zł

2 550 zł

2 500 zł

 

Powyższe ceny obejmują:

 • zakwaterowanie w pokoju z łazienką zgodnie z rezerwacją,
 • całodzienne wyżywienie, 3 posiłki 
 • 2 badania lekarskie (początkowe i końcowe),
 • do 3 zabiegów rehabilitacyjnych dziennie zgodnie z zaleceniem lekarza (w dni robocze, oprócz pierwszego i ostatniego dnia trwania turnusu),
 • opiekę medyczną,
 • program integracji społecznej

 

Regulamin:

 1. Świadczenia żywieniowe: od śniadania pierwszego dnia turnusu do kolacji ostatniego dnia turnusu.
 2. Uczestnicy turnusu zobowiązani są do opuszczenia ośrodka do godz. 20.00 dnia ostatniego
 3. Przed przyjazd (noc poprzedzająca dzień rozpoczęcia turnusu) - zakwaterowanie od godz. 14.00 - bezpłatny.
 4. Nocleg po turnusie 50 zł od osoby a w sezonie 70 zł od osoby (sezon 03.06.2020 r. do 26.08.2020 r.), bez noclegu po turnusie 06.10-19.10.20 oraz 21.12-03.01.21.
 5. Ceny nie obejmują opłaty uzdrowiskowej (należność płatna gotówką w recepcji wg obowiązujących stawek, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta).
 6. Osoby nie posiadające grupy inwalidzkiej lub orzeczenia o niepełnosprawności  - dopłata 100 zł.
 7. Parkowanie samochodu 140 zł za cały turnus (po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej, parking monitorowany niestrzeżony, mamy około 15 miejsc postojowych, na chodniku można postawić samochód ale w okresie od 01.05-30.09.20 obowiązuje strefa płatnego parkowania.
 8. Nie udzielamy ekwiwalentu w formie „suchego prowiantu” za niewykorzystane świadczenia żywnościowe.
 9. Podczas wizyty lekarskiej uczestnik musi posiadać: informację o stanie zdrowia i przyjmowane leki w oryginalnych opakowaniach (na cały pobyt).

 

OPIS OŚRODKA