TURNUSY  REHABILITACYJNE odbywają się w zorganizowanych grupach, liczących nie mniej niż 20 uczestników, i trwają nie krócej niż 14 dni. Dzięki dofinansowaniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, turnusy te są są dostępną formą aktywnej rehabilitacji i wypoczynku osób niepełnosprawnych. Udział w turnusach rehabilitacyjnych dofinansowują powiatowe centra pomocy rodzinie ze środków PFRON, o co może wystąpić każda osoba niepełnosprawna zamieszkała w miejscowości znajdującej się na obszarze działania danego centrum.

W turnusach rehabilitacyjnych mogą uczestniczyć również osoby niekorzystające z dofinansowania PFRON, jako uczestnicy pełnopłatni.


Świnoujście - ORS "KORAB"

Ośrodek Rehabilitacyjno-Sanatoryjny "KORAB" posiada wpis do rejestru OD/32/0011/22 ważny do dnia 27.03.2025 r. i przyjmuje grupy na turnusy usprawniająco-rekreacyjne:

 • z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • ze schorzeniem układu krążenia,
 • ze schorzeniem układu oddechowego,
 • z cukrzycą,
 • z alergią,
 • z celiakią,
 • kobiety po mastektomii,
 • z chorobami dermatologicznymi,
 • z chorobami neurologicznymi,
 • z chorobami układu pokarmowego,
 • z chorobami wymagającymi leczenia dietami eliminacyjnymi,
 • ze schorzeniami endokrynologicznymi,
 • ze schorzeniami laryngologicznymi,
 • ze schorzeniami metabolicznymi,
 • ze schorzeniami immunologicznymi,
 • z przewlekłymi chorobami wątroby,
 • z przewlekłym zapaleniem trzustki,
 • z zaburzeniami głosu i mowy,
 • z zespołem Downa,
 • schorzeń mieszanych wzajemnie nie wykluczających się,

 

 

 

Cena za miejsce w pokoju

 

Termin turnusu

2-,3-os.

1-os.

2-os.

3-os.

 

bez balkonu

z balkonem

z balkonem

z balkonem

15.03-28.03.22

1 750 zł

2 050 zł

1 850 zł

1 800 zł

30.03-12.04.22

1 850 zł

2 150 zł

1 950 zł

1 900 zł

14.04-27.04.22

2 100 zł

2 400 zł

2 200 zł

2 150 zł

29.04-12.05.22

1 950 zł

2 250 zł

2 050 zł

2 000 zł

14.05-27.05.22

2 100 zł

2 400 zł

2 200 zł

2 150 zł

29.05-11.06.22

2 300 zł

2 600 zł

2 400 zł

2 350 zł

13.06-26.06.22

2 550 zł

2 850 zł

2 650 zł

2 600 zł

28.06-11.07.22

2 700 zł

3 000 zł

2 800 zł

2 750 zł

13.07-26.07.22

2 800 zł

3 100 zł

2 900 zł

2 850 zł

28.07-10.08.22

2 800 zł

3 100 zł

2 900 zł

2 850 zł

12.08-25.08.22

2 750 zł

3 050 zł

2 850 zł

2 800 zł

27.08-09.09.22

2 700 zł

3 000 zł

2 800 zł

2 750 zł

11.09-24.09.22

2 600 zł

2 900 zł

2 700 zł

2 650 zł

26.09-09.10.22

2 450 zł

2 750 zł

2 550 zł

2 500 zł

11.10-24.10.22

2 300 zł

2 600 zł

2 400 zł

2 350 zł

06.11-19.11.22

2 100 zł

2 400 zł

2 200 zł

2 150 zł

21.11-04.12.22

1 900 zł

2 200 zł

2 000 zł

1 950 zł

06.12-19.12.22

1 750 zł

2 050 zł

1 850 zł

1 800 zł

21.12-03.01.23 z balem sylwestrowym

2 800 zł

3 100 zł

2 900 zł

2 850 zł

 

Powyższe ceny obejmują:

 • zakwaterowanie w pokoju z łazienką zgodnie z rezerwacją,
 • całodzienne wyżywienie, 3 posiłki 
 • 2 badania lekarskie (początkowe i końcowe),
 • do 3 zabiegów rehabilitacyjnych dziennie zgodnie z zaleceniem lekarza (w dni robocze, oprócz pierwszego i ostatniego dnia trwania turnusu),
 • opiekę medyczną,
 • program integracji społecznej

 

Regulamin:

 1. Świadczenia żywieniowe: od śniadania pierwszego dnia turnusu do kolacji ostatniego dnia turnusu.
 2. Uczestnicy turnusu zobowiązani są do opuszczenia ośrodka do godz. 20.00 dnia ostatniego
 3. Przedprzyjazd (noc poprzedzająca dzień rozpoczęcia turnusu) - zakwaterowanie od godz. 14.00 - bezpłatny.
 4. Nocleg po turnusie 100 zł od osoby, bez noclegu po turnusie: 11.10-24.10.22 oraz 21.12-03.01.23.
 5. Ceny nie obejmują opłaty uzdrowiskowej (należność płatna gotówką w recepcji wg obowiązujących stawek, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta).
 6. Osoby nie posiadające grupy inwalidzkiej lub orzeczenia o niepełnosprawności  - dopłata 100 zł.
 7. Parkowanie samochodu 250 zł za cały turnus (po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej), parking monitorowany niestrzeżony, mamy około 15 miejsc postojowych. W dzielnicy nadmorskiej obowiązuje strefa płatnego parkowania.
 8. Nie udzielamy ekwiwalentu w formie „suchego prowiantu” za niewykorzystane świadczenia żywnościowe.
 9. Podczas wizyty lekarskiej uczestnik musi posiadać: informację o stanie zdrowia i przyjmowane leki w oryginalnych opakowaniach (na cały pobyt), dowód osobisty.

 

OPIS OŚRODKA