TURNUSY  REHABILITACYJNE odbywają się w zorganizowanych grupach, liczących nie mniej niż 20 uczestników, i trwają nie krócej niż 14 dni. Dzięki dofinansowaniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, turnusy te są są dostępną formą aktywnej rehabilitacji i wypoczynku osób niepełnosprawnych. Udział w turnusach rehabilitacyjnych dofinansowują powiatowe centra pomocy rodzinie ze środków PFRON, o co może wystąpić każda osoba niepełnosprawna zamieszkała w miejscowości znajdującej się na obszarze działania danego centrum.

W turnusach rehabilitacyjnych mogą uczestniczyć również osoby niekorzystające z dofinansowania PFRON, jako uczestnicy pełnopłatni.


Świnoujście - ORS "KORAB"

Ośrodek Rehabilitacyjno-Sanatoryjny "KORAB" posiada wpis do rejestru OD/32/0017/16 ważny do dnia 18.03.2019 r. i przyjmuje grupy na turnusy usprawniająco-rekreacyjne:

 • z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • ze schorzeniem układu krążenia,
 • ze schorzeniem układu oddechowego,
 • z cukrzycą,
 • z alergią,
 • z celiakią,
 • kobiety po mastektomii,
 • z chorobami dermatologicznymi,
 • z chorobami neurologicznymi,
 • z chorobami układu pokarmowego,
 • z chorobami wymagającymi leczenia dietami eliminacyjnymi,
 • ze schorzeniami endokrynologicznymi,
 • ze schorzeniami laryngologicznymi,
 • ze schorzeniami metabolicznymi,
 • ze schorzeniami immunologicznymi,
 • z przewlekłymi chorobami wątroby,
 • z przewlekłym zapaleniem trzustki,
 • z zaburzeniami głosu i mowy,
 • z zespołem Downa,
 • schorzeń mieszanych wzajemnie nie wykluczających się,

 

 

 

Cena za miejsce w pokoju

 

Termin turnusu

2-,3-os.

1-os.

2-os.

3-os.

 

bez balkonu

z balkonem

z balkonem

z balkonem

10.02-23.02.19

1 150 zł

1 450 zł

1 250 zł

1 200 zł

25.02-10.03.19

1 250 zł

1 550 zł

1 350 zł

1 300 zł

12.03-25.03.19

1 350 zł

1 650 zł

1 450 zł

1 400 zł

27.03-09.04.19

1 550 zł

1 850 zł

1 650 zł

1 600 zł

11.04-24.04.19

1 600 zł

1 900 zł

1 700 zł

1 650 zł

26.04-09.05.19

1 700 zł

2 000 zł

1 800 zł

1 750 zł

11.05-24.05.19

1 800 zł

2 100 zł

1 900 zł

1 850 zł

26.05-08.06.19

1 950 zł

2 250 zł

2 050 zł

2 000 zł

10.06-23.06.19

2 100 zł

2 400 zł

2 200 zł

2 150 zł

25.06-08.07.19

2 150 zł

2 450 zł

2 250 zł

2 200 zł

10.07-23.07.19

2 250 zł

2 550 zł

2 350 zł

2 300 zł

25.07-07.08.19

2 250 zł

2 550 zł

2 350 zł

2 300 zł

09.08-22.08.19

2 150 zł

2 450 zł

2 250 zł

2 200 zł

24.08-06.09.19

2 100 zł

2 400 zł

2 200 zł

2 150 zł

 

Powyższe ceny obejmują:

 • zakwaterowanie w pokoju z łazienką zgodnie z rezerwacją,
 • całodzienne wyżywienie, 3 posiłki 
 • 2 badania lekarskie (początkowe i końcowe),
 • do 3 zabiegów rehabilitacyjnych dziennie zgodnie z zaleceniem lekarza (w dni robocze, oprócz pierwszego i ostatniego dnia trwania turnusu),
 • opiekę medyczną,
 • program integracji społecznej

 

Regulamin:

 1. Świadczenia żywieniowe: od śniadania pierwszego dnia turnusu do kolacji ostatniego dnia turnusu.
 2. Uczestnicy turnusu zobowiązani są do opuszczenia ośrodka do godz. 20.00 dnia ostatniego
 3. Przed przyjazd (noc poprzedzająca dzień rozpoczęcia turnusu) - zakwaterowanie od godz. 14.00 - bezpłatny.
 4. Nocleg po turnusie 50 zł od osoby a w sezonie 70 zł od osoby (sezon 25.06.2019 r. do 22.08.2019 r.), bez noclegu po turnusie 24.08-06.09.19.
 5. Ceny nie obejmują opłaty uzdrowiskowej (należność płatna gotówką w recepcji wg obowiązujących stawek, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta).
 6. Osoby nie posiadające grupy inwalidzkiej w okresie od 11.04.2019 do 06.09.2019 dopłata 100 zł w pozostałym okresie pobyt bez dopłaty.
 7. Parkowanie samochodu 140 zł za cały turnus (po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej, pojazdy zamykane są na blokady parkingowe, parking monitorowany niestrzeżony, mamy około 15 miejsc postojowych, z tyłu budynku znajduje się duży parking strzeżony, na chodniku można postawić samochód ale latem (od 01.05-30.09.19) jest tam strefa płatnego parkowania).
 8. Nie udzielamy ekwiwalentu w formie „suchego prowiantu” za niewykorzystane świadczenia żywnościowe.
 9. Podczas wizyty lekarskiej uczestnik musi posiadać: informację o stanie zdrowia i przyjmowane leki w oryginalnych opakowaniach (na cały pobyt).

 

OPIS OŚRODKA