TURNUSY  REHABILITACYJNE odbywają się w zorganizowanych grupach, liczących nie mniej niż 20 uczestników, i trwają nie krócej niż 14 dni. Dzięki dofinansowaniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, turnusy te są są dostępną formą aktywnej rehabilitacji i wypoczynku osób niepełnosprawnych. Udział w turnusach rehabilitacyjnych dofinansowują powiatowe centra pomocy rodzinie ze środków PFRON, o co może wystąpić każda osoba niepełnosprawna zamieszkała w miejscowości znajdującej się na obszarze działania danego centrum.

W turnusach rehabilitacyjnych mogą uczestniczyć również osoby niekorzystające z dofinansowania PFRON, jako uczestnicy pełnopłatni.


Sucha Beskidzka - HOTEL "MONTTIS"

Hotel "MONTTIS" posiada wpis do rejestru OD/12/0016/19 ważny do dnia 17.09.2020 r. i przyjmuje grupy na turnusy usprawniająco-rekreacyjne:

 • z dysfunkcją narządu ruchu (w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich),
 • z dysfunkcją narządu słuchu,
 • z dysfunkcją narządu wzroku,
 • z upośledzeniem umysłowym,
 • z chorobą psychiczną,
 • z padaczką,
 • ze schorzeniami układu krążenia
 • całościowe zaburzenia rozwojowe,
 • głuchoniewidomi,
 • jąkający się,
 • kobiety po mastektomii,
 • osoby po laryngektomii,
 • z alergią,
 • z autyzmem,
 • z celiakią,
 • z chorobą Alzheimera,
 • z chorobami dermatologicznymi,
 • z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego,
 • z chorobami neurologicznymi,
 • z chorobami przemiany materii,
 • z chorobami reumatycznymi,
 • z chorobami skóry,
 • z chorobami układu krwiotwórczego,
 • z chorobami układu moczowo-płciowego,
 • z chorobami układu pokarmowego,
 • z chorobami wymagającymi leczenia dietami eliminacyjnymi,
 • z chorobą Parkinsona,
 • z cukrzycą,
 • z epilepsją,
 • ze schorzeniami dermatologicznymi,
 • ze schorzeniami endokrynologicznymi,
 • ze schorzeniami kręgosłupa,
 • ze schorzeniami laryngologicznymi,
 • ze schorzeniami metabolicznymi,
 • ze schorzeniami onkologicznymi,
 • ze schorzeniami reumatologicznymi,
 • ze schorzeniami skóry,
 • ze schorzeniami układu immunologicznego,
 • ze schorzeniami układu oddechowego,
 • ze schorzeniami złego wchłaniania,
 • ze skoliozą,
 • ze stwardnieniem rozsianym,
 • z fenyloketonurią,
 • z hemofilią,
 • z mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • z mukopolisacharydozą,
 • z mukowiscydozą,
 • z niedoczynnością tarczycy,
 • z otyłością,
 • z przewlekłymi chorobami wątroby,
 • z przewlekłym zapaleniem trzustki,
 • z rozszczepem wargi i podniebienia,
 • z wadami genetycznymi,
 • z wadami postawy,
 • z zaburzeniami depresyjnymi,
 • z zaburzeniami głosu i mowy,
 • z zaburzeniami nerwicowymi,
 • z zaburzeniami psycho-organicznymi,
 • z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego,
 • z zespołem Downa,
 • z zespołem Marfana,
 • z zespołem Willi-Pradera
 • schorzeń mieszanych wzajemnie nie wykluczających się,

 

Ośrodek z basenem.

Termin turnusu

Cena za miejsce w pokoju 2-,3--os.

24.02-08.03.20

1 300 zł

09.03-22.03.20

1 300 zł

23.03-05.04.20

1 350 zł

20.04-03.05.20

1 450 zł

04.05-17.05.20

1 520 zł

18.05-31.05.20

1 520 zł

15.06-28.06.20

1 570 zł

17.07-30.07.20

1 570 zł

07.09-20.09.20

1 440 zł

21.09-04.10.20

1 400 zł

04.10-17.10.20

1 390 zł

17.10-30.10.20

1 390 zł

03.11-16.11.20

1 330 zł

16.11-29.11.20

1 300 zł

30.11-13.12.20

1 300 zł

Powyższe ceny obejmują:  

 • zakwaterowanie
 • wyżywienie - 3 posiłki dziennie
 • konsultacje medyczne
 • opieka pielęgniarska: codziennie w wyznaczonych godzinach w dni robocze
 • zabiegi rehabilitacyjne: 2 dziennie – wg wskazań lekarskich w dni robocze
 • program integracji społecznej

 

Regulamin: 

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się od 14.00, a kończy się o godzinie 14.00.
 2. Świadczenia żywieniowe od obiadu pierwszego dnia turnusu do obiadu ostatniego dnia turnusu.
 3. Ośrodek nie przyjmuje zwierząt 
 4. Parking - gratis
 5. W całym Hotelu Monttis obowiązuje zakaz palenia tytoniu.  

 

Dojazd do hotelu: 

 • komunikacja autobusowa (dworzec PKS – 800m, a na wysokości obiektu – 100m – znajduje się przystanek autobusowy)
 • komunikacja kolejowa (dworzec PKP – 200m)
 • przewoźnicy prywatni

 

OPIS OŚRODKA