TURNUSY  REHABILITACYJNE odbywają się w zorganizowanych grupach, liczących nie mniej niż 20 uczestników, i trwają nie krócej niż 14 dni. Dzięki dofinansowaniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, turnusy te są są dostępną formą aktywnej rehabilitacji i wypoczynku osób niepełnosprawnych. Udział w turnusach rehabilitacyjnych dofinansowują powiatowe centra pomocy rodzinie ze środków PFRON, o co może wystąpić każda osoba niepełnosprawna zamieszkała w miejscowości znajdującej się na obszarze działania danego centrum.

W turnusach rehabilitacyjnych mogą uczestniczyć również osoby niekorzystające z dofinansowania PFRON, jako uczestnicy pełnopłatni.


Krynica Zdrój - OSW "HAJDUCZEK"

Ośrodek Sanatoryjno - Wczasowy "HAJDUCZEK" posiada wpis do rejestru OD/12/0006/16 ważny do dnia 24.02.2019 r. i przyjmuje grupy na turnusy usprawniająco-rekreacyjne:

 • z dysfunkcją narządu ruchu,
 • z dysfunkcją narządu słuchu,
 • z upośledzeniem umysłowym,
 • z chorobą psychiczną,
 • z padaczką,
 • ze schorzenia mi układu krążenia,
 • całościowe zaburzenia rozwojowe,
 • jąkający się,
 • kobiety po mastektomii,
 • osoby po laryngektomii,
 • z alergią,
 • z autyzmem,
 • z celiakią,
 • z chorobą Alzheimera,
 • z chorobami dermatologicznymi,
 • z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego,
 • z chorobami neurologicznymi,
 • z chorobami przemiany materii,
 • z chorobami reumatycznymi,
 • z chorobami skóry,
 • z chorobami układu krwiotwórczego,
 • z chorobami układu moczowo-płciowego,
 • z chorobami układu pokarmowego,
 • z chorobami wymagającymi leczenia dietami eliminacyjnymi,
 • z chorobą Parkinsona,
 • z cukrzycą,
 • z epilepsją,
 • ze schorzeniami dermatologicznymi,
 • ze schorzeniami endokrynologicznymi,
 • ze schorzeniami kręgosłupa,
 • ze schorzeniami laryngologicznymi,
 • ze schorzeniami metabolicznymi,
 • ze schorzeniami onkologicznymi,
 • ze schorzeniami reumatologicznymi,
 • ze schorzeniami skóry,
 • ze schorzeniami układu immunologicznego,
 • ze schorzeniami układu oddechowego,
 • ze schorzeniami złego wchłaniania,
 • ze skoliozą,
 • ze stwardnieniem rozsianym,
 • z fenyloketonurią,
 • z hemofilią,
 • z mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • z mukopolisacharydozą,
 • z mukowiscydozą,
 • z niedoczynnością tarczycy,
 • z otyłością,
 • z przewlekłymi chorobami wątroby,
 • z przewlekłym zapaleniem trzustki,
 • z rozszczepem wargi i podniebienia,
 • z wadami genetycznymi,
 • z wadami postawy,
 • z zaburzeniami depresyjnymi,
 • z zaburzeniami głosu i mowy,
 • z zaburzeniami nerwicowymi,
 • z zaburzeniami psycho-organicznymi,
 • z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego,
 • z zespołem Downa,
 • z zespołem Marfana,
 • z zespołem Willi-Pradera
 • schorzeń mieszanych wzajemnie nie wykluczających się,

 

 

Cena za miejsce w pokoju

 

Termin turnusu

1-osobowym

2-osobowym

10.04-24.04.19

1 820 zł

1 610 zł

24.04-09.05.19

1 778 zł

1 568 zł

10.05-24.05.19

1 820 zł

1 610 zł

25.05-08.06.19

1 820 zł

1 610 zł

09.06-23.06.19

1 890 zł

1 680 zł

24.06-08.07.19

1 946 zł

1 736 zł

08.07-22.07.19

1 946 zł

1 736 zł

23.07-06.08.19

1 946 zł

1 736 zł

06.08-20.08.19

1 946 zł

1 736 zł

20.09-03.09.19

1 890 zł

1 680 zł

09.09-23.09.19

1 890 zł

1 680 zł

24.09-08.10.19

1 890 zł

1 680 zł

09.10-23.10.19

1 820 zł

1 610 zł

08.11-22.11.19

1 820 zł

1 610 zł

 

Powyższe ceny obejmują:  

 • 14 noclegów - zakwaterowanie w pokoju z pełnym węzłem sanitarnym, tv, wi-fi, radiem, czajnikiem, balkonem,
 • wyżywienie - trzy posiłki dziennie z uwzględnieniem diety,
 • dwa badania lekarskie - na początku i na końcu turnusu,
 • opiekę pięlęgniarsko-lekarską,
 • do 20 zabiegów leczniczych według zaleceń lekarza,
 • program integracji społecznej

 

Regulamin: 

 1. Pobyt na turnusie zaczyna się obiadem w dniu przyjazdu a kończy śniadaniem w dniu wyjazdu
 2. Opłata uzdrowiskowa jest dodatkowo płatna gotówką w kasie Recepcji
 3. Opłaty za pobyt nie obejmują kosztów leczenia farmakologicznego i badań diagnostycznych
 4. Warunkiem uczestnictwa w turnusie jest posiadanie Informacji o stanie zdrowia

 

OPIS OŚRODKA