TURNUSY  REHABILITACYJNE odbywają się w zorganizowanych grupach, liczących nie mniej niż 20 uczestników, i trwają nie krócej niż 14 dni. Dzięki dofinansowaniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, turnusy te są są dostępną formą aktywnej rehabilitacji i wypoczynku osób niepełnosprawnych. Udział w turnusach rehabilitacyjnych dofinansowują powiatowe centra pomocy rodzinie ze środków PFRON, o co może wystąpić każda osoba niepełnosprawna zamieszkała w miejscowości znajdującej się na obszarze działania danego centrum.

W turnusach rehabilitacyjnych mogą uczestniczyć również osoby niekorzystające z dofinansowania PFRON, jako uczestnicy pełnopłatni.


Jarnołtówek - ZDW "ZIEMOWIT"

Zespół Domów Wczasowych w Jarnołtówku - "ZIEMOWIT" posiada wpis do rejestru OD/16/03/16 ważny do dnia 16.04.2019 r. i przyjmuje grupy na turnusy usprawniająco-rekreacyjne:

 • z dysfunkcją narządu ruchu,
 • z dysfunkcją narządu słuchu 
 • z dysfunkcją narządu wzroku,
 • z upośledzeniem umysłowym,
 • z chorobą psychiczną,
 • z padaczką,
 • ze schorzeniami układu krążenia,
 • z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
 • z chorobami dermatologicznymi,
 • z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego,
 • z otyłością
 • z mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • z cukrzycą,
 • z chorobami reumatycznymi,
 • z chorobami przemiany materii,
 • z chorobami neurologicznymi,
 • z chorobami układu kriotwórczego,
 • z chorobami układu moczowo-płciowego,
 • z chorobami układu pokarmowego,
 • z chorobami wymagającymi leczenia dietami eliminacyjnymi,
 • z epilepsję,
 • z niedoczynnością tarczycy,
 • z przewlekłym zapaleniem trzustki,
 • z zaburzeniami depresyjnymi,
 • z zaburzeniami głosu i mowy,
 • z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego,
 • ze schorzeniami endokrynologicznymi,
 • ze schorzeniami onkologicznymi,
 • ze schorzeniami układu oddechowego,
 • ze schorzeniami złego wchłaniania,
 • z alergią,
 • z autyzmem,
 • kobiety po mastektomii,
 • schorzeń mieszanych wzajemnie nie wykluczających się,

 

Ośrodek z basenem.

Termin turnusu

Cena za miejsce w pokoju 2-os.

30.03-13.04.19

1 650 zł

06.05-20.05.19

1 650 zł

29.05-12.06.19

1 650 zł

16.06-30.06.19

1 650 zł

01.07-15.07.19

1 650 zł

16.07-30.07.19

1 650 zł

01.08-15.08.19

1 650 zł

16.08-30.08.19

1 650 zł

01.09-15.09.19

1 650 zł

16.09-30.09.19

1 650 zł

10.10-24.10.19

1 650 zł

03.11-17.11.19

1 490 zł

13.12-27.12.19

1 650 zł

22.12-05.01.20

1 810 zł

 

Powyższe ceny obejmują: 

 • zakwaterowanie w pokoju 2-os. z łazienką, TV, radiem, telefonem
 • wyżywienie - 3 posiłki dziennie
 • opiekę medyczną
 • do 20 zabiegów leczniczych zgodnie z zaleceniem lekarza
 • korzystanie z basenu krytego w ośrodku 
 • program integracji społecznej

 

Regulamin: 

 1. Świadczenia żywieniowe: od kolacji pierwszego dnia turnusu do obiadu ostatniego dnia turnusu.
 2. Ośrodek przyjmuje zwierzęta.
 3. Ceny nie obejmują opłaty klimatycznej (należność płatna gotówką w recepcji wg obowiązujących stawek, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta)
 4. Istnieje możliwość dowozu z przystanku PKS Jarnołtówek - po uprzednim zawiadomieniu recepcji - 5 zł/os

 

 OPIS OŚRODKA