TURNUSY  REHABILITACYJNE odbywają się w zorganizowanych grupach, liczących nie mniej niż 20 uczestników, i trwają nie krócej niż 14 dni. Dzięki dofinansowaniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, turnusy te są są dostępną formą aktywnej rehabilitacji i wypoczynku osób niepełnosprawnych. Udział w turnusach rehabilitacyjnych dofinansowują powiatowe centra pomocy rodzinie ze środków PFRON, o co może wystąpić każda osoba niepełnosprawna zamieszkała w miejscowości znajdującej się na obszarze działania danego centrum.

W turnusach rehabilitacyjnych mogą uczestniczyć również osoby niekorzystające z dofinansowania PFRON, jako uczestnicy pełnopłatni.


Polanica Zdrój - ORW "JANTAR"

Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "JANTAR" posiada wpis do rejestru OD/02/0010/18 ważny do dnia 24.08.2021 r. i przyjmuje grupy na turnusy usprawniająco-rekreacyjne:

 • z dysfunkcją narząd ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
 • z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • z upośledzeniem umysłowym,
 • z chorobą psychiczną,
 • z padaczką,
 • ze schorzeniami układu krążenia,
 • ze schorzeniami układu oddechowego,
 • z chorobami układu pokarmowego,
 • z chorobami układu krwiotwórczego,
 • z chorobami wydzielania wewnętrznego,
 • z przewlekłymi chorobami wątroby,
 • z przewlekłym zapaleniem trzustki,
 • z chorobami wymagającymi leczenia dietami eliminacyjnymi,
 • z cukrzycą,
 • kobiety po mastektomii,
 • z chorobami neurologicznymi,
 • ze schorzeniami mieszanymi wzajemnie nie wykluczającymi się

 

Termin turnusu

Cena za miejsce w pokoju 2-,3-,4-os.

17.01-31.01.20

1 480 zł

01.02-15.02.20

1 480 zł

16.02-01.03.20

1 480 zł

02.03-16.03.20

1 480 zł

17.03-31.03.20

1 480 zł

01.04-15.04.20

1 889 zł

16.04-30.04.20

1 590 zł

01.05-15.05.20

1 800 zł

16.05-30.05.20

1 800 zł

01.06-15.06.20

1 960 zł

16.06-30.06.20

1 960 zł

01.07-15.07.20

2 120 zł

16.07-30.07.20

2 120 zł

01.08-15.08.20

2 120 zł

16.08-30.08.20

2 120 zł

01.09-15.09.20

1 970 zł

16.09-30.09.20

1 970 zł

01.10-15.10.20

1 760 zł

16.10-30.10.20

1 760 zł

04.11-18.11.20

1 480 zł

19.11-03.12.20

1 480 zł

04.12-18.12.20

1 480 zł

19.12-02.01.21

2400 zł z balem (bez alkoholu) / 2180 zł bez balu


Powyższe ceny obejmują:  

 • zakwaterowanie w pokoju z łazienką zgodnie z rezerwacją
 • wyżywienie - trzy posiłki dziennie
 • opiekę pielęgniarską
 • dwa badania lekarskie, pierwsze badanie zakończone zleceniem zabiegów leczniczych oraz końcowe,
 • 3 zabiegi dziennie wg zalecenia lekarza (10 dni zabiegowych)
 • 5 wejść na basen "Słoneczne Termy" lub 5 wejść do Groty Solno-Jodowej
 • 2 wyjścia z instruktorem Nordic Walking (od maja do października)
 • gimnastyka poranna na świeżym powietrzu (od maja do października)
 • program integracji społecznej

 

Regulamin:

 1. Turnus zaczyna się obiadem, a kończy śniadaniem dnia ostatniego
 2. Ceny nie obejmują opłaty uzdrowiskowej (należność płatna gotówką w recepcji wg obowiązujących stawek, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta).
 3. Zakwaterowanie w pokoju 1-os - dopłata do ceny 350 zł
 4. Opłata parkingowa 10 zł/dzień lub 70 zł za pełny turnus 14-dniowy
 5. Dzieci do lat 3 (decyduje rok urodzenia) - ryczałt 250 złotych (wspólny nocleg, bez wyżywienia)
 6. Dzieci od 3 do 10 lat - zniżka 270 złotych od ceny uczestnika (osobne spanie, 1/2 wyżywienia)
 7. Dopłaty do diet: bezglutenowej, bezmlecznej oraz innych wymagających zakupu dodatkowych produktów - 300 złotych (zgłoszenie diety w dniu rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego, przy badaniu lekarskim).
 8. Osoby nie posiadające orzeczenia o niepełnosprawności, przebywające na turnusie rehabilitacyjnym 14-dniowym powinny doliczyć do ceny podstawowej 8 % VAT

 

OPIS OŚRODKA