TURNUSY  REHABILITACYJNE odbywają się w zorganizowanych grupach, liczących nie mniej niż 20 uczestników, i trwają nie krócej niż 14 dni. Dzięki dofinansowaniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, turnusy te są są dostępną formą aktywnej rehabilitacji i wypoczynku osób niepełnosprawnych. Udział w turnusach rehabilitacyjnych dofinansowują powiatowe centra pomocy rodzinie ze środków PFRON, o co może wystąpić każda osoba niepełnosprawna zamieszkała w miejscowości znajdującej się na obszarze działania danego centrum.

W turnusach rehabilitacyjnych mogą uczestniczyć również osoby niekorzystające z dofinansowania PFRON, jako uczestnicy pełnopłatni.


Polanica Zdrój - ORW "JANTAR"

Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "JANTAR" posiada wpis do rejestru OD/02/0010/18 ważny do dnia 24.08.2021 r. i przyjmuje grupy na turnusy usprawniająco-rekreacyjne:

 • z dysfunkcją narząd ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
 • z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • z upośledzeniem umysłowym,
 • z chorobą psychiczną,
 • z padaczką,
 • ze schorzeniami układu krążenia,
 • ze schorzeniami układu oddechowego,
 • z chorobami układu pokarmowego,
 • z chorobami układu krwiotwórczego,
 • z chorobami wydzielania wewnętrznego,
 • z przewlekłymi chorobami wątroby,
 • z przewlekłym zapaleniem trzustki,
 • z chorobami wymagającymi leczenia dietami eliminacyjnymi,
 • z cukrzycą,
 • kobiety po mastektomii,
 • z chorobami neurologicznymi,
 • ze schorzeniami mieszanymi wzajemnie nie wykluczającymi się

 

Termin turnusu

Cena za miejsce w pokoju 2-,3-,4-os.

12.03-26.03.18

1 220 zł

27.03-10.04.18

1 690 zł

11.04-25.04.18

1 280 zł

01.05-15.05.18

1 500 zł

16.05-30.05.18

1 560 zł

01.06-15.06.18

1 650 zł

16.06-30.06.18

1 700 zł

01.07-15.07.18

1 780 zł

16.07-30.07.18

1 820 zł

01.08-15.08.18

1 820 zł

16.08-30.08.18

1 780 zł

01.09-15.09.18

1 700 zł

16.09-30.09.18

1 700 zł

01.10-15.10.18

1 500 zł

16.10-30.10.18

1 450 zł

04.11-18.11.18

1 220 zł

19.11-03.12.18

1 200 zł

04.12-18.12.18

1 200 zł

19.12-02.01.19

1 770 zł 


Powyższe ceny obejmują:  

 • zakwaterowanie w pokoju z łazienką
 • wyżywienie - trzy posiłki dziennie
 • opiekę pielęgniarską
 • dwa badania lekarskie, pierwsze badanie zakończone zleceniem zabiegów leczniczych oraz końcowe,
 • 3 zabiegi dziennie wg zalecenia lekarza (10 dni zabiegowych)
 • program integracji społecznej

 

Regulamin:

 1. Turnus zaczyna się obiadem, a kończy śniadaniem dnia ostatniego
 2. Ceny nie obejmują opłaty uzdrowiskowej (należność płatna gotówką w recepcji wg obowiązujących stawek, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta) oraz balu sylwestrowego.
 3. Opłata parkingowa 10 zł/dzień lub 70 zł za pełny turnus 14-dniowy
 4. Dzieci do lat 3 (decyduje rok urodzenia) - ryczałt 220 złotych (wspólny nocleg, bez wyżywienia)
 5. Dzieci od 3 do 10 lat - zniżka 270 złotych od ceny uczestnika (osobne spanie, 1/2 wyżywienia)
 6. Dopłaty do diet: bezglutenowej, bezmlecznej oraz innych wymagających zakupu dodatkowych produktów - 300 złotych, pozostałe diety - 180 złotych (zgłoszenie diety w dniu rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego, przy badaniu lekarskim).

 

OPIS OŚRODKA