TURNUSY  REHABILITACYJNE odbywają się w zorganizowanych grupach, liczących nie mniej niż 20 uczestników, i trwają nie krócej niż 14 dni. Dzięki dofinansowaniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, turnusy te są są dostępną formą aktywnej rehabilitacji i wypoczynku osób niepełnosprawnych. Udział w turnusach rehabilitacyjnych dofinansowują powiatowe centra pomocy rodzinie ze środków PFRON, o co może wystąpić każda osoba niepełnosprawna zamieszkała w miejscowości znajdującej się na obszarze działania danego centrum.

W turnusach rehabilitacyjnych mogą uczestniczyć również osoby niekorzystające z dofinansowania PFRON, jako uczestnicy pełnopłatni.


Ciechocinek - SU "KRYSTYNKA"

Sanatorium Uzdrowiskowe "KRYSTYNKA" posiada wpis do rejestru OD/04/7/15 ważny do dnia 18.07.2018r. i przyjmuje grupy na turnusy usprawniająco - rekreacyjne:

 • z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
 • z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • ze schorzeniami układu krążenia,
 • ze schorzeniami układu oddechowego,
 • z cukrzycą,
 • kobiety po mastektomii,
 • ze schorzeniami mieszanymi wzajemnie nie wykluczającymi się

 

 

Cena za miejsce w pokoju

 

Termin turnusu

1-osobowym

2-osobowym

26.01-09.02.18

1 827 zł

1 512 zł

09.02-23.02.18

1 827 zł

1 512 zł

23.02-09.03.18

1 827 zł

1 512 zł

09.03-23.03.18

1 827 zł

1 512 zł

23.03-06.04.18

1 872 zł

1 557 zł

06.04-20.04.18

1 953 zł

1 638 zł

20.04-04.05.18

1 980 zł

1 665 zł

04.05-18.05.18

2 079 zł

1 764 zł

18.05-01.06.18

2 079 zł

1 764 zł

01.06-15.06.18

2 205 zł

1 890 zł

15.06-29.06.18

2 205 zł

1 890 zł

29.06-13.07.18

2 313 zł

1 998 zł

13.07-27.07.18

2 331 zł

2 016 zł

27.07-10.08.18

2 331 zł

2 016 zł

10.08-24.08.18

2 331 zł

2 016 zł

24.08-07.09.18

2 277 zł

1 962 zł

07.09-21.09.18

2 205 zł

1 890 zł

21.09-05.10.18

2 169 zł

1 854 zł

05.10-19.10.18

2 079 zł

1 764 zł

19.10-02.11.18

2 061 zł

1 746 zł

02.11-16.11.18

1 827 zł

1 512 zł

16.11-30.11.18

1 827 zł

1 512 zł

30.11-14.12.18

1 827 zł

1 512 zł

14.12-28.12.18

2 052 zł

1 737 zł

 

Powyższe ceny obejmują:  

 • zakwaterowanie w pokoju 1-,2-osobowym z pełnym węzłem sanitarnym,
 • całodzienne wyżywienie,
 • 2 badania lekarskie (początkowe i końcowe),
 • 3 zabiegi rehabilitacyjne dziennie, zgodnie z zaleceniem lekarza (wykonywane bez dni świątecznych i niedziel a także poza dniem przyjazdu i wyjazdu)
 • całodobową opiekę pielęgniarską,
 • program integracji społecznej

 

Dodatkowe informacje: 

 1. Turnusy rozpoczynają się zakwaterowaniem w pokoju od godz. 12.30 a kończą o godz. 10.30 ostatniego dnia pobytu.
 2. Świadczenia żywieniowe: od obiadu pierwszego dnia turnusu do śniadania ostatniego dnia turnusu.
 3. Przybycie wcześniejsze bez uzgodnienia może spowodować konieczność oczekiwania na zwolnienie pokoju.
 4. Ośrodek nie przyjmuje zwierząt.
 5. Ceny nie obejmują opłaty uzdrowiskowej (należność płatna gotówką w recepcji, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta).

 

OPIS OŚRODKA