TURNUSY  REHABILITACYJNE odbywają się w zorganizowanych grupach, liczących nie mniej niż 20 uczestników, i trwają nie krócej niż 14 dni. Dzięki dofinansowaniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, turnusy te są są dostępną formą aktywnej rehabilitacji i wypoczynku osób niepełnosprawnych. Udział w turnusach rehabilitacyjnych dofinansowują powiatowe centra pomocy rodzinie ze środków PFRON, o co może wystąpić każda osoba niepełnosprawna zamieszkała w miejscowości znajdującej się na obszarze działania danego centrum.

W turnusach rehabilitacyjnych mogą uczestniczyć również osoby niekorzystające z dofinansowania PFRON, jako uczestnicy pełnopłatni.


Turnus Rehabilitacyjny

Ciechocinek - SU "KRYSTYNKA"

Sanatorium Uzdrowiskowe "KRYSTYNKA" posiada wpis do rejestru OD/04/6/21 ważny do dnia 20.07.2024 r. i przyjmuje grupy na turnusy usprawniająco - rekreacyjne:

 • z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
 • z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich
 • ze schorzeniami układu krążenia
 • ze schorzeniami układu oddechowego
 • z cukrzycą
 • kobiety po mastektomii

Turnusy rehabilitacyjne mogą być ze schorzeniami mieszanymi wzajemnie się nie wykluczającymi.

 

 

Cena za miejsce w pokoju

 

Termin turnusu

1-osobowym*

2-osobowym

21.01-04.02.24

04.02-18.02.24

18.02-03.03.24

03.03-17.03.24

17.03-31.03.24

31.03-14.04.24

14.04-28.04.24

 

 

  3 751 zł

 

 

 

3 086 zł

28.04-12.05.24

4 180 zł

3 525 zł

12.05-26.05.24

26.05-09.06.24

09.06-23.06.24

 

4 296 zł

 

3 644 zł

23.06-07.07.24

4 438 zł

3 787 zł

07.07-21.07.24

21.07-04.08.24

04.08-18.08.24

18.08-01.09.24

 

4 628 zł

 

3 977 zł

01.09-15.09.24

15.09-29.09.24

4 296 zł

3 644 zł

29.09-13.10.24

3 829 zł

 3 165 zł

13.10-27.10.24

27.10-10.11.24

10.11-24.11.24

24.11-08.12.24

08.12-22.12.24

 

 

 

3 751 zł

 

 

 

3 086 zł

*pokój 2-osobowy do pojedynczego wykorzystania 

 

Powyższe ceny obejmują:  

 • zakwaterowanie w pokoju z pełnym węzłem sanitarnym, zgodnie z rezerwacją
 • całodzienne wyżywienie - 3 posiłki dziennie serwowane do stolika z możliwością wyboru diety
 • konsultacje lekarskie,
 • 3 zabiegi dziennie, wg wskazań lekarza (za wyjątkiem dni przyjazdu i wyjazdu oraz niedziel i świąt)
 • całodobową opiekę medyczną,
 • wykłady o tematyce prozdrowotnej
 • program kulturalno - oświatowy

 

Dodatkowe informacje: 

 1. Turnusy rozpoczynają się zakwaterowaniem w pokoju od godz. 12.30 a kończą o godz. 10.00 ostatniego dnia pobytu.
 2. Świadczenia żywieniowe: od obiadu pierwszego dnia turnusu do śniadania ostatniego dnia turnusu.
 3. Przybycie wcześniejsze bez uzgodnienia może spowodować konieczność oczekiwania na zwolnienie pokoju.
 4. Ośrodek nie przyjmuje zwierząt.
 5. Parking - monitorowany, ogrodzony, płatny
 6. Ceny nie obejmują opłaty uzdrowiskowej - zgodnie z Uchwałą Rady Miasta
 7. Opiekun, który nie korzysta z zabiegów wnosi opłatę 100 zł niższą za turnus.

 

OPIS OŚRODKA