TURNUSY  REHABILITACYJNE odbywają się w zorganizowanych grupach, liczących nie mniej niż 20 uczestników, i trwają nie krócej niż 14 dni. Dzięki dofinansowaniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, turnusy te są są dostępną formą aktywnej rehabilitacji i wypoczynku osób niepełnosprawnych. Udział w turnusach rehabilitacyjnych dofinansowują powiatowe centra pomocy rodzinie ze środków PFRON, o co może wystąpić każda osoba niepełnosprawna zamieszkała w miejscowości znajdującej się na obszarze działania danego centrum.

W turnusach rehabilitacyjnych mogą uczestniczyć również osoby niekorzystające z dofinansowania PFRON, jako uczestnicy pełnopłatni.


Ciechocinek - SU "KRYSTYNKA"

Sanatorium Uzdrowiskowe "KRYSTYNKA" posiada wpis do rejestru OD/04/1/18 ważny do dnia 19.07.2021 r. i przyjmuje grupy na turnusy usprawniająco - rekreacyjne:

 • z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
 • z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • ze schorzeniami układu krążenia,
 • ze schorzeniami układu oddechowego,
 • z cukrzycą,
 • kobiety po mastektomii,
 • ze schorzeniami mieszanymi wzajemnie nie wykluczającymi się

 

 

Cena za miejsce w pokoju

 

Termin turnusu

1-osobowym

2-osobowym

26.01-09.02.20

2 125 zł

1 739 zł

09.02-23.02.20

2 125 zł

1 739 zł

23.02-08.03.20

2 125 zł

1 739 zł

08.03-22.03.20

2 125 zł

1 739 zł

22.03-05.04.20

2 125 zł

1 739 zł

05.04-19.04.20

2 125 zł

1 739 zł

19.04-03.05.20

2 171 zł

1 785 zł

03.05-17.05.20

2  447 zł

2 061 zł

17.05-31.05.20

2 447 zł

2 061 zł

31.05-14.06.20

2 447 zł

2 061 zł

14.06-28.06.20

2 447 zł

2 061 zł

28.06-12.07.20

2 599 zł

2 213 zł

12.07-26.07.20

2 640 zł

2 254 zł

26.07-09.08.20

2 640 zł

2 254 zł

09.08-23.08.20

2 640 zł

2 254 zł

23.08-06.09.20

2 571 zł

2 185 zł

06.09-20.09.20

2 447 zł

2 061 zł

20.09-04.10.20

2 378 zł

1 992 zł

04.10-18.10.20

2 125 zł

1 739 zł

18.10-01.11.20

2 125 zł

1 739 zł

01.11-15.11.20

2 125 zł

1 739 zł

15.11-29.11.20

2 125 zł

1 739 zł

29.11-13.12.20

2 125 zł

1 739 zł

13.12-27.12.20

2 282 zł

1 904 zł

 

Powyższe ceny obejmują:  

 • zakwaterowanie w pokoju 1-,2-osobowym z pełnym węzłem sanitarnym,
 • całodzienne wyżywienie - 3 posiłki dziennie serwowane do stolika z możliwością wyboru diety
 • konsultacje lekarskie,
 • 3 zabiegi rehabilitacyjne dziennie, zgodnie z zaleceniem lekarza (z wyjątkiem dni przyjazdu i wyjazdu oraz niedziel i świąt)
 • całodobową opiekę medyczną,
 • wykłady o tematyce prozdrowotnej
 • program integracji społecznej

 

Dodatkowe informacje: 

 1. Turnusy rozpoczynają się zakwaterowaniem w pokoju od godz. 12.30 a kończą o godz. 10.00 ostatniego dnia pobytu.
 2. Świadczenia żywieniowe: od obiadu pierwszego dnia turnusu do śniadania ostatniego dnia turnusu.
 3. Przybycie wcześniejsze bez uzgodnienia może spowodować konieczność oczekiwania na zwolnienie pokoju.
 4. Ośrodek nie przyjmuje zwierząt.
 5. Parking - monitorowany, ogrodzony, płatny
 6. Ceny nie obejmują opłaty uzdrowiskowej - 3,70 zł/dziennie zgodnie z Uchwałą Rady Miasta (należność płatna gotówką w recepcji).
 7. Opiekun, który nie korzysta z zabiegów wnosi opłatę 100 zł niższą za turnus.

 

OPIS OŚRODKA