TURNUSY  REHABILITACYJNE odbywają się w zorganizowanych grupach, liczących nie mniej niż 20 uczestników, i trwają nie krócej niż 14 dni. Dzięki dofinansowaniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, turnusy te są są dostępną formą aktywnej rehabilitacji i wypoczynku osób niepełnosprawnych. Udział w turnusach rehabilitacyjnych dofinansowują powiatowe centra pomocy rodzinie ze środków PFRON, o co może wystąpić każda osoba niepełnosprawna zamieszkała w miejscowości znajdującej się na obszarze działania danego centrum.

W turnusach rehabilitacyjnych mogą uczestniczyć również osoby niekorzystające z dofinansowania PFRON, jako uczestnicy pełnopłatni.


Inowrocław - SU ORiOB "OAZA"

Sanatorium Uzdrowiskowe Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej "OAZA" posiada wpis do rejestru OD/04/6/16 ważny do dnia 16.06.2019r. i przyjmuje grupy na turnusy usprawniająco - rekreacyjne:

 • z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • z chorobą psychiczną,
 • ze schorzeniami układu krążenia,
 • z chorobami neurologicznymi,
 • z chorobami układu oddechowego,
 • ze schorzeniami reumatycznymi,
 • z chorobami metabolicznymi,
 • ze stwardnieniem rozsianym,
 • z chorobami przemiany materii,
 • z chorobą Parkinsona,
 • z mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • ze skoliozą,
 • po mastektomii,
 • schorzeń mieszanym wzajemnie nie wykluczających się,

 

Termin turnusu

Cena za miejsce w pokoju 2-os.

10.06-24.06.18

1 650 zł

25.06-09.07.18

1 650 zł

10.07-24.07.18

1 650 zł

25.07-08.08.18

1 650 zł

09.08-23.08.18

1 650 zł

24.08-07.09.18

1 650 zł

08.09-22.09.18

1 650 zł

 

Powyższe ceny obejmują:  

 • zakwaterowanie
 • trzy posiłki dziennie
 • dwa badania lekarskie (początkowe i końcowe),
 • trzy zabiegi lecznicze dziennie w dni robocze
 • całodobową opiekę lekarsko - pielęgniarską
 • program integracji społecznej

 

Regulamin: 

 1. Turnus zaczyna się obiadem, a kończy śniadaniem ostatniego dnia.
 2. Ośrodek nie przyjmuje zwierząt.
 3. Ceny nie obejmują opłaty uzdrowiskowej (należność płatna w recepcji, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta).
 4. Przyjazd w przeddzień rozpoczęcia turnusu należy uzgodnić z Ośrodkiem, za odpłatnością jak za usługę hotelową (w tym śniadanie).

 

OPIS OŚRODKA