TURNUSY  REHABILITACYJNE odbywają się w zorganizowanych grupach, liczących nie mniej niż 20 uczestników, i trwają nie krócej niż 14 dni. Dzięki dofinansowaniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, turnusy te są są dostępną formą aktywnej rehabilitacji i wypoczynku osób niepełnosprawnych. Udział w turnusach rehabilitacyjnych dofinansowują powiatowe centra pomocy rodzinie ze środków PFRON, o co może wystąpić każda osoba niepełnosprawna zamieszkała w miejscowości znajdującej się na obszarze działania danego centrum.

W turnusach rehabilitacyjnych mogą uczestniczyć również osoby niekorzystające z dofinansowania PFRON, jako uczestnicy pełnopłatni.


Turnus Rehabilitacyjny

Inowrocław - SU ORiOB "OAZA"

Sanatorium Uzdrowiskowe Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej "OAZA" posiada wpis do rejestru OD/04/5/22 ważny do dnia 18.06.2025r. i przyjmuje grupy na turnusy usprawniająco - rekreacyjne:

 • z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
 • ze schorzeniami układu krążenia
 • z chorobami neurologicznymi
 • z chorobami układu oddechowego
 • ze schorzeniami reumatycznymi
 • z chorobami metabolicznymi
 • ze stwardnieniem rozsianym
 • z chorobami przemiany materii
 • z chorobą Parkinsona
 • ze skoliozą
 • kobiety po mastektomii

Turnusy rehabilitacyjne mogą być ze schorzeniami mieszanymi wzajemnie się nie wykluczającymi.

 

 

 * Turnus rehabilitacyjny

 ** Pobyt leczniczy

Termin turnusu

Cena za miejsce

w pokoju 2-os. 

 Cena za miejsce

w pokoju 2-os.

05.06-19.06.24

3 420 zł

3 510 zł

19.06-03.07.24

3 420 zł

3 510 zł

03.07-17.07.24

3 420 zł

3 510 zł

17.07-31.07.24

3 420 zł

3 510 zł

31.07-14.08.24

3 420 zł

3 510 zł

14.08-28.08.24

3 420 zł

3 510 zł

28.08-11.09.24

3 420 zł

3 510 zł

11.09-25.09.24

3 420 zł

3 510 zł

25.09-09.10.24

3 420 zł

3 510 zł

09.10-23.10.24

3 420 zł

3 510 zł

 * Turnus rehabilitacyjny:
     - dla osób objętych dofinansowaniem PFRON
     - dla osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o niepełnosprawności lub grupą inwalidzką

 ** Pobyt leczniczy:

     - dla osób ze skierowaniem lekarskim, nie posiadających orzeczenia o niepełnosprawności 

  

Powyższe ceny obejmują:  

 • zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym,
 • wyżywienie: 3 posiłki dziennie serwowane do stolika z możliwością diet wg. wskazań lekarskich - diety podstawowa, lekkostrawna, wątrobowa, cukrzycowa 3/5 posiłków wg ordynacji lekarza
 • dwa badania lekarskie (początkowe i końcowe),
 • średnio 3 zabiegi lecznicze dziennie od poniedziałku do soboty z wyłączeniem świąt oraz pierwszego i ostatniego dnia pobytu
 • całodobową opiekę medyczną
 • program integracji społecznej

 

Regulamin: 

 1. Turnus rozpoczyna się o godz. 14.00 a kończy o godz. 10.00
 2. Świadczenia żywieniowe: od obiadu pierwszego dnia turnusu do śniadania ostatniego dnia turnusu.
 3. Ośrodek nie przyjmuje zwierząt.
 4. Ceny nie obejmują opłaty uzdrowiskowej (należność płatna w recepcji, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta).
 5. Możliwość przyjazdu w przeddzień rozpoczęcia turnusu  - po uzgodnieniu z Recepcją - za odpłatnością jak za usługę hotelową (w tym śniadanie) wg cennika, z możliwością wykupienia posiłków w przeddzień przyjazdu.
 6. Możliwość zakupu dodatkowych zabiegów leczniczych i/lub z odnowy biologicznej z 5/10% rabatem

 

OPIS OŚRODKA