TURNUSY  REHABILITACYJNE odbywają się w zorganizowanych grupach, liczących nie mniej niż 20 uczestników, i trwają nie krócej niż 14 dni. Dzięki dofinansowaniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, turnusy te są są dostępną formą aktywnej rehabilitacji i wypoczynku osób niepełnosprawnych. Udział w turnusach rehabilitacyjnych dofinansowują powiatowe centra pomocy rodzinie ze środków PFRON, o co może wystąpić każda osoba niepełnosprawna zamieszkała w miejscowości znajdującej się na obszarze działania danego centrum.

W turnusach rehabilitacyjnych mogą uczestniczyć również osoby niekorzystające z dofinansowania PFRON, jako uczestnicy pełnopłatni.


Inowrocław - SU ORiOB "OAZA"

Sanatorium Uzdrowiskowe Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej "OAZA" posiada wpis do rejestru OD/04/6/19 ważny do dnia 17.06.2022r. i przyjmuje grupy na turnusy usprawniająco - rekreacyjne:

 • z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • z chorobą psychiczną,
 • ze schorzeniami układu krążenia,
 • z chorobami neurologicznymi,
 • z chorobami układu oddechowego,
 • ze schorzeniami reumatycznymi,
 • z chorobami metabolicznymi,
 • ze stwardnieniem rozsianym,
 • z chorobami przemiany materii,
 • z chorobą Parkinsona,
 • z mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • ze skoliozą,
 • kobiety po mastektomii,
 • schorzeń mieszanym wzajemnie nie wykluczających się,

 

 

 * Turnus rehabilitacyjny

 ** Pobyt leczniczy

 

 

Termin turnusu

 

Cena za miejsce

w pokoju 1-os.

z balkonem / bez balkonu

 

Cena za miejsce

w pokoju 2-os. 

 

Cena za miejsce

w pokoju 1-os.

z balkonem / bez balkonu

 

Cena za miejsce

w pokoju 2-os.

18.06-02.07.21

2 350 zł / 2 210 zł

2 100 zł

2 410 zł / 2 270 zł

2 160 zł

03.07-17.07.21

2 350 zł / 2 210 zł

2 100 zł

2 410 zł / 2 270 zł

2 160 zł

18.07-01.08.20

2 350 zł / 2 210 zł

2 100 zł

2 410 zł / 2 270 zł

2 160 zł

02.08-16.08.21

2 350 zł / 2 210 zł

2 100 zł

2 410 zł / 2 270 zł

2 160 zł

17.08-31.08.21

2 350 zł / 2 210 zł

2 100 zł

2 410 zł / 2 270 zł

2 160 zł

06.09-20.09.21

2 350 zł / 2 210 zł

2 100 zł

2 410 zł / 2 270 zł

2 160 zł

20.09-04.10.21

2 350 zł / 2 210 zł

2 100 zł

2 410 zł / 2 270 zł

2 160 zł

05.10-19.10.21

2 350 zł / 2 210 zł

2 100 zł

2 410 zł / 2 270 zł

2 160 zł

 * Turnus rehabilitacyjny:
     - dla osób objętych dofinansowaniem PFRON
     - dla osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o niepełnosprawności lub grupą inwalidzką

 ** Pobyt leczniczy:

     - dla osób ze skierowaniem lekarskim, nie posiadających orzeczenia o niepełnosprawności 

  

Powyższe ceny obejmują:  

 • zakwaterowanie w pokojach 1-,2-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym,
 • wyżywienie: 3 posiłki dziennie serwowane do stolika z możliwością diet wg. wskazań lekarskich - diety podstawowa, lekkostrawna, cukrzycowa 3 i 5 posiłków, wątrobowa,
 • dwa badania lekarskie (początkowe i końcowe),
 • średnio 3 zabiegi lecznicze dziennie wykonywane w dni robocze, z wyjątkiem niedziel i świąt oraz dni przyjazdu i wyjazdu
 • całodobową opiekę lekarsko - pielęgniarską
 • program integracji społecznej

 

Regulamin: 

 1. Turnus rozpoczyna się o godz. 13.00 - 14.00 a kończy o godz. 10.00
 2. Świadczenia żywieniowe: od obiadu pierwszego dnia turnusu do śniadania ostatniego dnia turnusu.
 3. Ośrodek nie przyjmuje zwierząt.
 4. Ceny nie obejmują opłaty uzdrowiskowej (należność płatna w recepcji, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta).
 5. Możliwość przyjazdu w przeddzień rozpoczęcia turnusu  - po uzgodnieniu z Recepcją - za odpłatnością jak za usługę hotelową (w tym śniadanie) wg cennika, z możliwością wykupienia posiłków w przeddzień przyjazdu.

 

OPIS OŚRODKA